Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Krupina » turistika » miesto

Miesto, okres Krupina

Miesto v okres Krupina

V okres Krupina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Krupina:, 1 z 17

Tesárska roklina, Paše, Opatové Moravce, Pri mlyne, Malá Bukovina, Končatý vrch, Korytárov mlyn, Novina, Nad záhrady, Malé vrbiny, Cigánska osada, Pri kríži, Dolné záhrady, Medzi potoky, Srbky, Krupinica, Horná dolina, Taluvanica, Kukuričniská, Kráľovce, Dolné prielohy, Horné Terany, Horné záhrady, Rakovec, Hadovka, Krasačník, Dúbrava, Kopaničky, Jánošovská, Vrchné humná, Dolina, Holcer, Horné selá, Hŕbok, Báčovce, Široké lúky, Sedlo, Nad Syravkou, Janova dolinka, Pri válove, Záhrady, Pod bukovinkou, Krčovaniská, Močiarka, Dolné Terany, Na lúkach, Mlynský jarok, Merovce, Záhrady, Za lieštim, Kozi Vrbovok, Na dráhach, Dolinka, Dolinský mlyn, Nad Zelienkou, Cudenica, Dvor Chotár, Na strani, Miškov laz, Brezina

Miesto, okres Krupina:, 2 z 17

Na Viniciach, Podbartošov, Podpoloma, Čerťaž, Dvor Poloma, Háj, Veľké riečky, Simon, U Trsta, Vlasti, Žigmundov laz, Kostolné Moravce, Horný mlyn, Trpinec, Záhradiská, Záhumnie, Nad Stráňou, Cigánsky rad, Dolné lúky, Farkaška, Pod kalinovky, Pod hájom, Na biele dráhy, Jutriky, Na Štrát, Selo, Jarky, Očenášov Dvor, Úpredky, Pri Kríži, Straňa, U chotára, Niže Dediny, Na osičí, Nový Dvor, Konopiská, Nad veľkou chrastou, Devičiansky Mlyn, Divnice, Háj, Pod hrabie, Hájiky, Záchenských Lazy, Osičie, Kováčove Lazy, Poľan, Uličné Lazy, U Ďuriša, Krnáčove lazy, Za brestovým dielom, Hájišťe, Horné záhumnia, Ondrušove Lazy, Synčekov vŕšok, Za dolinou, Kamasova Kopanica, Na kamencoch, Konopiská, Brezov peň, Čistá voda

Miesto, okres Krupina:, 3 z 17

Na chotári, Šípkovec, Lúky pod kobyliným jarkom, U Kolárika, Križkove Lazy, Nový Dvor, Roveň, Nad lúčky, Dolne brehy, U Svoreňa, Za Pliešou, Jasenia, Konopiská vyše mlyna, Pri mlyne, Pri Cigánoch, Plešinka, Na kúpanici, Horné záhumenice, Ťiroké Lúky, Prostredné konopniská, Trpínsky dvor, Sela, Lazy, Hustá chrasť, Hrebenčok, U bresta, Lúžno, Nad rybníkom, Záhumné, Kopaničky, Prvý ťah, Kopaničky, Močiar, Veperec, Veselice, Nad Slimavkami, Horné tovské lúky, Kacihýbeľ, Na širokej, Remanencia, Konopiská, Barbora, Dolné Lúžno, Ireky, Pred záhrady, Sadzienky, Kováčov, Nadpalčie, Kopaničky, Cimbal, Hrabovina, Rybník, Mlyn Blatište, Mačkáš, Porošín, Remarancie, Bukovinky, Za humnami, Ďurova lúka, Prostredné diely

Miesto, okres Krupina:, 4 z 17

Dolné Stráne, Horné tovské zeme, Kút, Dubové tále, Boky, Babie hory, Kúty, Za novinou, Krčmárka, Pod kaplnkou, Háj, Dolné tovské zeme, Želiarske, Nad jamné, Butánová cesta, Kopaniská, Staričie, Tlaské chodníky, Pod vinicami, Želiarske lúky, Pod Kováčom, Pod topolienkami, Tretí vrch, Nad Stavenou chrasťou, Nové pasienky, Ježovica, Vinný hrb, Blatište, Poltiny, Nad Cerkoncom, Rybnická tabla, Kraľove lúky, Kováčová, Nad záhradami, Nad Porošín, Dolinka, Ležiská, Stredné dráhy, Predné lúky, Chotárne pasienky, Hrbské, Slimavky, Nad močidlami, Jamy, Vrchné zeme, Toplienky, Široké, Sirákovec, Prašnice, Stavebná pažiť, Kalinová, Za vodou, Dolné Šipice, Čepov, Nad Panskými Vinicami, Dolné lúky, Ďatelinisko, Záhumienky, Dolnie uhlisko, Pirovská hora

Miesto, okres Krupina:, 5 z 17

Dražke, Gerhartky, Lašťoky, Suché lazy, Stavebná hora, Trávniky, Stará hora, Kúty, Zádorov, Berný háj, Mesiarova kopanica, Nad Červeň, Sľúnovský jarok, Pri čerešniach, Patočiny, Stráň, Močiare, Holá stráňa, Záhumné vinice, Pod Dupencom, Nad Kukučky, Stráň, Nad závozom, Nad Vachným Potokom, Pod Kľúčom, Dlhé hoňaje, Jalšie, Patkôš, Dolné dielničky, Dolné Lúky, Horné dráhy, Pod jarkom, Červený Peň, Noviny, Krčovaný háj, Čapinské, Horné vinice, Nad pažitkami, Nad kameňom, Nad Vinicami, Nad mostíkom, Bok, Vyše Sútesky, Plieška, Hornie háje, Ráztoky, Pod novú horu, Háj, Ovsenisko, Horné Stráne, Nad Hájom, Na Slivnom, Pod chyžkami, Lopatky, Holote, Vinice, Dolnia sútezka, Stráne, Háj, Slivno

Miesto, okres Krupina:, 6 z 17

Prostredné pole, Nad Močidlami, Dolné dráhy, Hornia sútezka, Senô, Lúky pri hati, Viničky, Repisko, Pri moste, Nad konopiskami, Trstie, Záhumnie, Stankova Pustatina, Kopaničky, Vajdovka, Dolné Pírovské, Nové vinice, Novinky, Panské Vinice, Za Slúnom, Horné Lúky, Rovne, Horné diely, Pod kráľovou, Nad Babími horami, Pod kamennou cestou, Kostolný vrch, Barina, Bukovina, Na Stráni, Za hájom, Brďo, Horné Rozdelie, Lencovka, Železiarské tále, Horná dolina, Kamenec, Sádky, Za vŕškom, Šovcovská, Pod Teranskou chrasťou, Rašský vrch, Dielce, Zabitvo, Na chotári, Ozdol, Vyše Trpína, Dolné prielohy, Valentovská, Hájik, Úvršie, Žaludné, Pod Cerja, Pod Hustým Hájom, Pod Novákovou Brezinou, Suché lúky, Súteska, Horná Dúbrava, Strmé tále, Niže Sútesky

Miesto, okres Krupina:, 7 z 17

Paša, Hil, Galovky, Medzi cestami, Nad uličkou, Krnišov, Konopiská, Kosenice, Táliky, Vŕšok, Malá tabla, Prieložok, Medzi vŕškami, Obertov vŕšok, Slopy, Nad Ragáčmi, Horné Prielohy, Od Harmanca, Bendov laz, Driemov kút, Podsekýly, Raveň, Záhradníčky, Konča lúčiek, Bartikovská, Široké chrastie, Pod Silným vrchom, Veľký Orol, Lipinka, Švecova dolinka, Za Rašským vrchom, Rybník, Pod orlím, Čerťazka, Na vrchoch, Nad bralom, Bienska lúka, Horné Breziny, Dudačka, Stará hora, Benciná, Stáne, Rákytia, Jančova Novina, Noviny, Chovaň, Pri lavičke, Za kostolom, Dlhé, Dolné Rázdelie, Háj, Na dole, Dolné vinice, Pod Chrasťou, Cerovina, Lišťiak, Konopnice, Roveň, Vŕšok, Záhumnie

Miesto, okres Krupina:, 8 z 17

Silný vrch, Salad vrch, Šipická stráň, Veľke zeme, Horné Novinky, Nad Žaludným, Mariačka, Za cúdenicami, Krnišovský Mlyn, Konopiská, Za starým Hájom, Dolná Dúbrava, Malé lúčky, Nad jamami, Chyžišťe, Nad háj, Horné lúky, Strmé sady, Na brehoch, Niže prieloha, Ragáče, Ďuran, Hrubá hora, Baraní háj, Na vŕšku, Pustatina Tepličky, Matúšovská, Stánok, Dolina, Drienov, Na krivine, Želiarske lúky, Na Močidlách, Kľúč, Nožničky, Nove lúky, Samovklin, Rígeľ, Nad Margetín járok, Pod Stankom, Hať Stráňa, Galovce, Pod Viničkami, Za kostolom, Zalíštie, Okrúhla, Brodný dielec, Dielec, Pod pivničkami, Studenec, Gregorova dolinka, Panská hora, Benedikovské lúky, Nehutín, Pustatina Samovklin, Na dvornický chotár, Havran, Nad Studencom, Balaštatovská, Jalšava

Miesto, okres Krupina:, 9 z 17

Šipín, Noviny, Brodné lúky, Horná Karmanka, Podhrášky, Pavlova dolina, Za Rúbaničkou, Pri Chodníku, Oplakanec, Potuchová dolina, Pirovské vinice, Harmanec, Lištica, Válovná pažiť, Nové Vinice, V potokoch, Mariaška, Patočiny, Medziorlie, Dlhé zeme, Malý Orol, Nad Brezinami, Lipinka, Hrachovište, Honé Náklo, Strach, Korienky, Vaňov sad, Háj, Drienové lúky, Nad brezinkou, Na stráničke, Druhá strana, Čipčí vrch, Hliny, Pri Sucháňskom mlyne, Matúšovská baňa, Brestová dolina, Gažové lúky, Paulovský jarok, Husín, Dolné Breziny, Dolné Náklo, Ďurjan, Ploština, Cerina, Horné lúky, Dolná želatina, Bukovinka, Cerja, Balážka, Spoločná, Čierťaž, Nad Krasačníkom, Nad Hilom, Hliny, Pod Lipovým vrchom, Dolné Novinky, Bukovina, Vyše Starých Viníc

Miesto, okres Krupina:, 10 z 17

Licno, Roľniská, Hrochoť, Cigánsky Rad, Hornie uhlisko, Hornia Pirovská, Diery, U chotára, Mravíkov vŕšok, Ploštát, Nad Suchým potokom, Hrb, Veľké zeme, Staré Vinice, Mladý Háj, Pálenica, Breziny, Dedová lúka, Vlčia jama, Roveň, Závrch, Na blatách, Ostrý vrch, Breziny, Na jamu, Demianky, Dielničky, Kolčovanina, Stožiská, Na vrch, Janov laz, Konopiská, Horné prielohy, Vŕšky, Čapáš, Jama, Kompisky, Tále, Diely, Borovčie, Háj a Bralo, Horná želatina, Kratina, Tepličky, Pažity, Dolná dolina, Pod Žobrákom, Horné lúky, Breziny, U jazera, Divničky, Žobrák, Kopanice, Nad chrastie, Kalinovský hrb, Šichty, Bielušnička, Konopiská, Luh, Barania stráňa

Miesto, okres Krupina:, 11 z 17

Vrchné tále, Horné nivy, Polichno, U šípa, Hradská púť, Pod veľkým vrchom, V laze, Krivina, Medzi cesty, Nad vlčou jamou, U liesky, Za vinice, Horné lúky, Patočina, Šípina, Veľké lúky, Pod Habrovík, Krivé, Hájik, Lipina, Mrázova, Za lúkami, Za záhradným hájom, Na Dieloch, Dolné lúky, Za veselice, Za háj, Staré vinice, Nad hájom, Za Jalšovíkom, V chrasti, Velky, Selský mlyn, Záhumnie, Nad včelínom, Na Brde, Balážov kríž, Syravky, Hora háj, Vŕšky, Konopiská, Dolný kalinov, Rakytovec, Dolné kopanice, Borovica, Trnovica, Žarnovišťe, Záhumnia, Podrážky, Dolná Karmanka, Lavrincova dolinka, Belkov diel, Rakovčík, U rakytia, Pod Chlmom, Dolina, Na brezinách, Závoz, Osičina, Horná dolina

Miesto, okres Krupina:, 12 z 17

Na červenkách, Lieštie, Nad Habrovík, Za humny, Nad Brezinkom, Háj, Za baštou, Horný Kalinov, Suchý breh, Horné vinice, Ploštinec, Pri kríži, Pod Krížnou cestou, Kamenný vrch, Borovice, Na vŕšku, Činigová, Osičie, Radunišťe, Pri potôčku, Vinice, Vynáhrady, Ploština, Horna dolina, Diela, Cerie, Luh, Blažová, Nad Španou, Vŕbovok, Starý vrch, Za sadom, Hnušťovia, Vlčí hrb, Krátiny, Za rakytím, Dlhé, Račno, Nad košiarom, U májika, Pod luhom, Kamence, Pri mestskej pažiti, Za vinicami, Vinice, Viničný vrch, Za hrbom, Pri Šoresovom jarku, Záhumnie, Nad Badíncom, Krátiny, Kvaka, Pod Štokovou horou, Slovk, Sapún, Mäkký kameň, Lujbet, Vrch, Pri rykynčickom chodníku, Lazy Raj

Miesto, okres Krupina:, 13 z 17

Smonátky, Horné lúky, Repkov jarok, Čerep majer, Hôrka, Nad Vorbelicami, Za Štokovou horou, Cerovina i Farkaš, Horné táliky, Mladá hora, Sviňacia studňa, Kjepa - Za krížom, Chlieviská, Hríčel, Pod liškou, Herecajbet, Na Lehotskej ceste s lúžkom, Dolina, Na jame, Na Železnej ceste, Nad Domanickým chodníkom, Na chotári, Za kostolom, Močiar les, Za Kalváriou, Pri nemčanskej ceste, Horný medzník, Za Cigánmi, Roveň, Rykynčický chodník, Za horou, Bukovina, Pod krížom, Jalšovík, Nad mestskou pažiťou, Pri Okrúhlej chrasti, Pri Krivej hruške, Na Dolníckej ceste, Čriepeš les, Nad Vŕbovkom, Horné lúky, Pri burine, Pri Sviňacej studni, Dolinka, Za Pánskou pajtou, Na Baníckej ceste, Staré vinice, Pri Drážovskom chodníku, Breziny, Breziny, Solcbonk, Lipovce, Čerep, Za cintorínom, Kapustniska, Roveň, Pri Šipickom chodníku, Suché sádky, Krejdy, Drážovská dolina

Miesto, okres Krupina:, 14 z 17

Raj, Dolný medzník, Pod Tesárskou cestou, Vyšedvora, Pod močiarom, Pažitie, Kutinky, Dolné Lúky, Holz, Močiare, Nad Domanickou chrasťou, Termebizel, Pri nádašskej ceste, Močiar, Sedlo, Špit, Háj, Horné Brcy, Močiar, Háj, Hajles, Devičiansky vrch, Viničná stráň, Vyše dediny, Tvarožný lúžok, Farkaš, Sanda, Horné Selá, Pri hruške, Nad Lachovou vinicou, Loger, Odzgorušné, Kratiny, Fodorová, Medzi cestami, Žernov, Stará hora, Vrchpotok, Na Pirovskom, Pod Čiklovom, Nad Domanickou stráňou, Dúbrava, Brezovo, Hudcové lúky, Križné, Veľké tály, Prostredný vrch Homola, Za Hájom, Nad lístkom, Nad mlynom, Štoková hora, Dúbravské, Stráň, Ploská stráň, Dolné Brcy, Stredné Brdo, Zvonkrén, Lúžok, Pirovský vrch, Brcy

Miesto, okres Krupina:, 15 z 17

Pod Kobolovou hruškou, Kapustniská, Dolné lúky, Nad Hrkoncom, Lašťoky, Agačina nad záhradou, Čapinský, Babin lúžok, Zadná chrasť, Čierny diel, Konopiská, Nad Bukovským, Na dráhach, Močiar, Hrkoň, Urbanov jarok, Riečky, Osičie, Niže Ladzanskej cesty, Čiernec jarok, Briežky, Ladzanský vrch, Kantove sádky s konopiskami, Madzi Brody, Malý dielec, Somárovo, Chymova hora, Štok, Tulipánka, Na dráhach, Vorbelice, Veľké tály, Plaský diel, Závraničia, Pod Rázgou, Za Horným mlynom, Močiar, Háj, Bencina, Štumple, Brezinky, Mosnička, Dolný Vlčienec, Krupinica, Dolné Selá, Čerťaš role, Župane, Zlobov laz, Bukovina, Popálenice, Pod Železnou cestou, Na Brale, Babin vrch, Ceriny, Dvor močiar, Nad Bralom, Nad lúkami, Konopiská, Dolné lúky, Nad Chymovou horou

Miesto, okres Krupina:, 16 z 17

Pri studni, Lipinka bralia, Mišova dolinka, Horný Vlčienec, Zákľuč, Veterný vrch, Litavica, Bráneniská, Slatinka, Čiklov, Čierťaž, Žliabok, Podsádky, Vtáčnik, Nad pivnicami, Dvor Hrubá Hora, Horné lúky, Horný háj, Za uhelnicu, Opicháčka, Dolný vrch, Kašište, Židové táliky, Čepeľov bok, Dubovo, Boronáše, Dolný háj, Kňazova hora, Nad hájom, Hostinná lúka, Zdola dediny, Vtáčnik, Kratiny horné, Do kúta, Za majerom, Na veľkom diely, Habrovník, Lúky, Mikulčov laz, Salaš, Dolný Mlyn, Drahy, Tále, Nad Bralom a za Lúčkami, U Záhrady, Kelegrund, Pri Trsti, Veľký močiar, Pod Háj, Kratiny dolné, Stankov rígeľ, Bukovec, Dúbrava a Háj, Staré vinice, Korytno, Pri dedinskej hore, Nad Stráňou, Horné selá, Bralo, Drážky

Miesto, okres Krupina:, 17 z 17

Pod Cirkevným, Nad dolinou, Brezinka, Hrbný diel, Buzálkový vrch, Stráň, U hroble, Jamečná, Dolné selá, Chruchoď, Na Kopaničkách, Nad kútom, Litava, Žabiarňa, Ostrice, Remarancia, Paseka, Brište, Nad Sekielcom, Nad Hájom, Malé riečky, Kratiny, Ploština, Rybník, Meňuška, Sucháňky, Pirovské, Kopaničky, Za sádok, Močiarik, Dolné lúky, Kamenica, Nad Malým hájom, Churchoď, Pri orechoch, Nad Chruchoďou, Krompach, Pod bralom, Hrubá hora, Veľké lúky horné

miesto inde

Mikroregión Krupinská planina (586x), Mikroregión Konkordia (545x), Mikroregión Hontianka (418x), Krupina (189x), Hontianske Tesáre (165x), Hontianske Nemce (154x), Sebechleby (135x), Litava (131x), Cerovo (106x), Ladzany (105x), Rykynčice (96x), Čekovce (95x), Jalšovík (94x), Hontianske Moravce (93x), Kráľovce-Krnišov (90x), Devičie (87x), Bzovík (80x), Uňatín (76x), Zemiansky Vrbovok (74x), Mladonice (73x), Dolné Mladonice (67x), Senohrad (64x), Horné Mladonice (64x), Krnišov (64x), Dolné Rykynčice (60x), Medovarce (58x), Lišov (53x), Lackov (53x), Kozí Vrbovok (50x), Opatové Moravce (49x)
miesto v Mikroregión Krupinská planina
miesto v Mikroregión Konkordia
miesto v Mikroregión Hontianka

Podobné, okres Krupina:

2349x turistika, 2011x miesto, 96x strom, 86x orientačný bod, 86x poľovnícky posed, 37x turistické informácie, 12x studňa, 8x atrakcia, 6x prístrešok, altánok, 4x chranený strom, 2x ohnisko, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Krupina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-krupina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.